Eet

Eet


Auteur:Suzanne Hazenberg

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Ambo|Anthos
  • april 2012
  • Samenvatting

    Eet! SuzanneHazenberg verweeft in Eet! de levens van driemensenmet totaal verschillende achtergronden.Als ze inAmsterdambij toeval elkaarspadkruisen,heeftdatnoodlottigegevolgenvoor ieder vanhen. anouk is eenstudentepersoneelsmanagementmet eeneetstoornis. Haar obsessie voor gezond eten loopt de spuigaten uit en haar leven en relaties beginnen er steeds zwaarder onder te lijden. marek, voorheen ganzenhouder in Polenmaar nu een aan lagerwal geraakte immigrant, begint sinds het overlijden van zijnmoeder psychopatische trekken te vertonen. mercedes, een jong Columbiaansmeisje dat tegenwil en dank in de prostitutie terechtkwam,weet te overleven door haar liefde voor haar achtergelaten zoontje. Kostewat kostwil zij hemooitweer in haar armen kunnen sluiten. Hun diverse achtergronden, stoornissen en trauma’s komen bij elkaar in een zeer spannend en turbulent verhaal dat zich afspeelt in deAmsterdamse Pijp.Het lot brengt hen samen en ze zullen alle drie voor hun levenmoeten vrezen. Hazenberg overtuigt opnieuwmet haar scherpe en vlotte pen. Vanuit een verrassende invalshoek vermengt ze originele thema’s tot een nietweg te leggen filmische psychologische thriller.