Eerste liefde

Eerste liefde


Auteur:Toergenjev

  • Nederlands
  • 284 pagina’s
  • Uitgeverij Maarten Muntinga
  • november 1997
  • Samenvatting

    Er bestaat in de wereldliteratuur geenverhaal dat het gevoel van een eersteverliefdheid zo sterk oproept als Eersteliefde. Het gaat om een puber die dooreen jonge vrouw wordt binnengehaaldin het kringetje van haar aanbidders.Als de vrouw na enige tijd zelf verliefdwordt (ook haar eerste liefde!) wordt hijnatuurlijk jaloers, maar hij laat voorlopigniet tot zich doordringen op wie hijeigenlijk jaloers moet zijn