Eerst De Hoeve, Dan Het Hart

Eerst De Hoeve, Dan Het Hart


Auteur:A. van den Berg

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • SUN
  • mei 2000
  • Samenvatting

    een belevenis, een droom. Twintig bekende Nederlandse auteurs hebben ‘hun’ boerderij op papier gezet, in een kort verhaal, gedicht of essay. Die teksten worden voorafgegaan door een essay van de hand van de dichter en publicist Arie van den Berg en zijn geillustreerd met indrukwekkende kleurenfoto’s van Paul Pet. Ook is een keuze gemaakt uit de Nederlandse boerderij-literatuur van 1900 tot 195o. Die bloemlezing is, in de sfeer van het boerenbedrijf voor de ruilverkaveling, verlucht met zwartwitfoto’s uit het archief van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO). Putten de schrijvers uit hun verbeelding, de illustraties tonen Neddse boerderijen in hun landschappelijke en architectonische context. Het boek bestrijkt dan ook alle facetten van ons agrarische erfgoed.