Eenvoudige stromingsleer

Eenvoudige stromingsleer


Auteur:N.H. Dekkers

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • MK Publishing
  • september 2007
  • Samenvatting

    Binnen het HBO wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfstudie. Daardoor stijgt de behoefte aan leerboeken, waarin eenvoudig fysisch inzicht als uitgangspunt dient. Dit boek gaat uit van eenvoudige natuurkundige basisprincipes, waarbij bewust vermeden is om verbanden eerst in zeer algemene zin af te leiden. De gekozen opzet maakt het boek ook uitermate geschikt voor geinteresseerden uit de praktijk die zich de belangrijkste aspecten van de stromingsleer eigen willen maken.De stof uit het vroegere deel 1 is nu uitgebreid met een paragraaf over dimensie-analyse, een belangrijk hulpmiddel bij het beschrijven van stromingstechnische verschijnselen waarin veel invloedsgrootheden een rol spelen.Bovendien is een hoofdstuk Stroming van compressibele fluida opgenomen, waarin de theorie wordt behandeld van stroming door leidingen, verschijnselen die samenhangen met de geluidssnelheid en expansie in straalbuizen.