Een Vrouw Als Job

Een Vrouw Als Job


Auteur:Cia Van Woezik

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Cb Diverse Nederlandse Uitg
  • april 2010
  • Samenvatting

    Hoe kun je leven als je alles wat jou dierbaar is verliest? Wat is het leven waard als je met dit verlies ook jezelf verloren bent? Met deze levensvragen wordt Janis geconfronteerd als haar zoon Chatak overlijdt en haar man Peter haar verlaat. Ze was moeder en echtgenote a€“ nu is ze niets en niemand meer. Waarom dit verlies, waarom dit lijden? Haar lieve oude pleegmoeder Monica geeft oude antwoorden, vriendinnen proberen troostende woorden te spreken. Geen enkel antwoord voldoet, Janis blijft moederziel alleen. Iedere mens wordt in het leven geconfronteerd met vragen naar zin en samenhang. Misschien niet zo heftig als Janis, maar haar levensverhaal neemt de lezer mee in de spannende zoektocht naar het eigen antwoord. In deze roman zien we hoe een vrouw uitgroeit tot een mens die lA©A©ft. Verwond, kwetsbaar, en toch. Woorden uit de Bijbel krijgen nieuwe betekenis, omdat ze in dit verhaal worden verbonden met de persoonlijke levenservaring van Janis, een vrouw als Job.Een vrouw als Job is voor iedereen die christelijke spiritualiteit ter harte gaat. Voor iedereen die zoekt naar zin en samenhang. Voor iedereen die zorg verleent en niet altijd weet hoe te handelen of te spreken. Voor iedereen die zorg ontvangt en worstelt met de afhankelijkheid. Voor iedereen die moeder is, of vader, of kind en nadenkt over het leven. Voor iedereen die ooit met lege handen stond, of nu staat.Kortom: dit boek is voor jou!