Een theatergeschiedenis der Nederlanden

Een theatergeschiedenis der Nederlanden


Auteur:R. Erenstein

  • Nederlands
  • 915 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • mei 1996
  • Samenvatting

    De laatste jaren maken het Vlaamse en Nederlandse toneel een grotebloei door. Het theateraanbod is groot, de kwaliteit is hoog en erwordt weer veel voor het toneel geschreven. Die situatie stimuleerdede vraag naar een gedegen overzichtswerk van de geschiedenis van hetdrama en theater. Tientallen theaterhistorici en neerlandici maaktendaarom de balans op van dertig jaar theaterwetenschap in Nederlanden Vlaanderen. Een theatergeschiedenis der Nederlanden is hetresultaat van hun interdisciplinaire samenwerking. Honderd twintigmet zorg geselecteerde evenementen worden gekoppeld aan evenzoveel data in chronologisch gerangschikte essays. Zo ontstaat eenveelkleurig beeld van het rijke theaterleven in de Nederlanden.De geschiedenis van het theater in de Lage Landen begint in de tiendeeeuw, waarna ruim een eeuw later in het klooster van Munsterbilzenhet liturgische drama Stella wordt opgevoerd. Na de minstrelen ende rederijkers bezoeken we roemruchte voorstellingen in deAmsterdamse Schouwburg, de Muntschouwburg, de KoninklijkeSchouwburg, de Minard Schouwburg en de Tivolischouwburg.We ontmoeten toneelschrijvers, decorbouwers, regisseurs, acteurs encritici. Via het Premiestelsel, de Kultuurkamer, het Holland Festivalen de Aktie Tomaat komen we uiteindelijk bij groepen terechtals het Werktheater, Kaaitheater en de Trust.