Een slimme stad is een lerende stad

Auteur:G. Schouw

  • Nederlands
  • 174 pagina’s
  • Francis van Arkel
  • januari 2009
  • Samenvatting

    Kenningsmanagement is gewoonlijk mono- disciplinair en zonder praktijkinzichten, zeker niet die van de stedelijke praktijk. Met zijn vijftien jaar ervaring verbindt Gerard schouw wel de verschillende disciplines met talrijke praktijkinzichten. Gerard Schouw c.s ontrafelt het begrip kennis en het gebruik ervan, reduceert de complexiteit van de beleidscyclus tot hanteerbare stappen, ontwart de stedelijke kennismarkt van vragers en aanbieders en maakt stijlen van beleidsmakers transparant.