Een ruim gebaar

Auteur:Marten Toonder

  • Nederlands
  • 194 pagina’s
  • Bezige Bij
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    ‘Al te vaak wordt ik verkeerd begrepen, zodat de misverstanden mij dreigen te ontwortelen. Dat slaat me ernstig teneer, waardoor zelfs een knapperend haardvuur mij niet recht verwarmt. Om mijn tobberige gedachten te verzetten, werp ik dan graag een blik op een bij de hand liggend boek. Toevallig is dat meestal een verslag van mijn wederwaardigheden, opgetekend dor mijn biograaf. Hij heeft knap werk geleverd, want ik voel me geheel opgefleurd als ik de laatste bladzijde heb omgevouwen. Een foliant als dit is dan ook een aanrader voor lezers die zinnen willen verzetten.’ – aldus de heer O.B.B. te R.