Een Professionele Aanpak Van Evenementen

Auteur:Jan Verhaar

  • Nederlands
  • 265 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Projectmanagement kenmerkt zich door het systematisch en integraal sturen van het ontwikkelingsproces van een creatief idee tot concreet product. Dit boek spitst zich toe op het managen van evenementen. Uitgebreid wordt ingegaan op onder meer de financiering, planning en budgettering van evenementen.Projectmanagement 1 is heel gebruikersvriendelijk en praktisch door de talrijke checklists, stappenplannen en modelcontracten.In deze zevende herziene druk is het hoofdstuk over het evenement sterk uitgebreid, met daarin een duidelijker onderscheid tussen publieks- en bedrijfsevenementen. Verder is een apart hoofdstuk ingeruimd voor projectmarketing en – communicatie.