Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management


Auteur:N.H.M. van Dam

  • Nederlands
  • 576 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 1999
  • Samenvatting

    Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management is een van de meest gelezen bedrijfskundeboeken in het hoger beroepsonderwijs. Het wordt tevens in een groot aantal bedrijfs- en management opleidingen gebruikt. Veel managers en organisatieleden hanteren het als een hulpmiddel bij het dagelijkse werk. De auteurs hebben een aan sprekend boek geschreven dat bestaande en nieuwe onderwerpen op het gebied van organisatie en management op een heldere manier behandelt.Een praktijkgerichte benadering van organisatie & managementKenmerken van de herziene, derde drukHet boek is volledig geactualiseerd en bevat nieuwe theorieen en trends.Integratie met een eigen website resulteert in een interactief leerboek, waarbij de lezer uitgenodigd wordt tot probleemgericht en computerondersteund leren, zie: http://www.accompany.nl/O&M Het boek bevat nieuwe en geactualiseerde praktijkaders: UIT DE MEDIA Deze rubriek bevat samengevatte artikelen uit dag en weekbladen, vaktijdschriften en boeken als toelichting vanuit de praktijk. Ook opinies van verschillende managers, adviseurs en vakgenoten worden weergegeven.ADVIES Hierin wordt aangegeven hoe een specifiek probleem kan worden aangepakt.CIJFERS EN TRENDS In deze rubriek wordt de praktijk van organisatie en management cijfermatig ondersteund en er wordt ingegaan op managementtrends.TECHNOLOGIE Dit kader bevat voorbeelden, toepassingen en uitleg van nieuwe technologieen en de betekenis daarvan voor organisaties.MANAGEMENTPERSPECTIEF Hierin geven managers hun mening over vragen die door de auteurs aan hen voorgelegd zijn.Interviews met topmanagement van ondermeer Philips, KPN en Deloitte Consulting plaatsen de theorie in een breder kader.Het boek is gecompleteerd met een eveneens herzien werkboek.De lay-out is vernieuwd en volledig in kleur uitgevoerd.