Een Plattegrond Van De Macht / 2011

Een Plattegrond Van De Macht / 2011


Auteur:Carl Devos

  • Nederlands
  • Academia
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. In de samenleving bestaan heel wat verschillende behoeften, belangen en doelen. Omdat de middelen beperkt zijn, maar ook omdat er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving moeten organiseren, ontstaan er conflicten. Die worden doorgaans via samenwerking in allerlei instellingen en spelregels opgevangen. In Een plattegrond van de macht houden we die tegen het licht. Politiek opent heel wat boeiende vragen, zoals: wat is politiek eigenlijk? En wat is politicologie? Politiek handelen wordt vaak gedreven door ideologie: wat is ideologie en welke zijn de concrete manifestaties ervan? Niet enkel ideologie is van tel in de politiek, macht mag het cruciale bestanddeel van politiek genoemd worden. Wat is macht precies? Belgie is een relatief elitair politiek stelsel, welke vragen kunnen we ons stellen over politieke elites? Heeft de massa een rol te spelen in de politieke besluitvorming? Wat zijn en doen politieke partijen? Hoe werken parlementen en regeringen? Dat doen ze bij ons in een ‘democratische’ context, maar wanneer is er echt sprake van democratie? Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Wat is de betekenis van de EU voor het beleid? En de invloed daarop van de internationale politiek? In veertien hoofdstukken behandelen we deze en vele andere vragen. Ze belichten kernbegrippen en -processen, de voornaamste politieke actoren en instellingen, en ze geven aan welke wetenschappelijke en andere vragen we er ons over kunnen stellen. Dit inleidend handboek vormt een eerste kennismaking met politiek en met het denken en de taal van de politicologie. Het is geschreven voor studenten, maar ook voor al wie geinteresseerd is in politiek. Het richt zich op fundamentele discussiepunten en wil de lezer kennis en inzichten aanreiken om zelf kritisch na te denken over politiek en samenleving.