Een Nieuwe Kijk Op Experience Economy + Dvd

Een Nieuwe Kijk Op Experience Economy + Dvd


Auteur:A. Boswijk

  • Nederlands
  • 182 pagina’s
  • Pearson Education
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Experience economy is meer dan het aanbieden van een experience omgeving. Het uitgangspunt moet juist de persoonlijke ervaring van het individu zijn, in zijn leefomgeving en zijn maatschappelijke context. Een nieuwe kijk op de experience economy gaat verder dan de huidige staat van kennis op dit gebied door de persoonlijke, sociale en economische ervaringen met elkaar te verbinden en praktisch hanteerbaar te maken. De auteurs gaan uit van het individu en zijn (verborgen) programma om zin en betekenis aan zijn leven te geven. De menselijke maat komt terug in ons denken en handelen. De kijkrichting is gewijzigd van ‘de aanbieder staat centraal’ naar ?de mens staat centraal’. Dit boek geeft stap voor stap aan wat de fundamenten van betekenisvolle belevenissen zijn, welke ontwerpprincipes daarop van toepassing zijn en hoe je het geheel van idee tot werkelijkheid concreet in de praktijk brengt. Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat de theorie, de historie en de betekenis van de experience economy, het tweede deel beschrijft de praktijk. In een intermezzo worden zes aansprekende businesscases beschreven. Een nieuwe kijk op de experience economy is een aanrader voor iedereen die zoekt naar nieuwe wegen om waarde toe te voegen en te innoveren.Bij dit boek zit is een DVD dvd met illustratieve voorbeelden, video’s en documenten ingeslotenmeegeleverd.