Een nieuwe kijk op de Experience Economy + CD-ROM

Een nieuwe kijk op de Experience Economy + CD-ROM


Auteur:A. Boswijk

  • Nederlands
  • 199 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 2e Editie
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Een nieuwe kijk op de experience economy gaat over de theoretische achtergronden en praktische toepassingen van het ontdekken van betekenisvolle belevenissen en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame concepten van immateriele waarde. De experience economy is veel meer dan het aanbieden van een experienceomgeving. Juist de persoonlijke belevenissen van het individu moeten het uitgangspunt zijn, en zijn (verborgen) programma om zin en betekenis aan zijn leven te geven, in zijn eigen leefomgeving en in zijn maatschappelijke context. Dit betekent een veranderende rol voor organisaties en het bedrijfsleven.Dit boek geeft stap voor stap aan wat de fundamenten van betekenisvolle belevenissen zijn en welke ontwerpprincipes daarop van toepassing zijn. Vervolgens bespreekt het hoe het geheel van idee tot werkelijkheid concreet in het bedrijfsleven in de praktijk kan worden gebracht. Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat de historie, de theorie en de betekenis van de experience economy, het tweede deel beschrijft de praktijk. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een relevante businesscase. Bij dit boek is een dvd met illustratieve voorbeelden, video’s en documenten meegeleverd.Een nieuwe kijk op de experience economy is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een aanrader voor iedereen die zoekt naar nieuwe wegen om immateriele waarde toe te voegen en te innoveren.Albert Boswijk is directeur van het European Centre for the Experience and Transformation Economy. Ed Peelen is hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit en directeur Research bij het European Centre for the Experience and Transformation Economy.