Een miljard achterblijvers

Een miljard achterblijvers


Auteur:Paul Collier

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • Spectrum
  • september 2009
  • Samenvatting

    Op wereldschaal is de armoede de laatste decennia afgenomen. Maar in bijna zestig, vooral kleine landen, is dat niet het geval. Het armoedeprobleem is daar alleen maar groter geworden en deze landen stevenen af op een drama. Waarom falen alle pogingen om deze landen te helpen? En waarom lijkt de huidige manier van het geven van ontwikkelingshulp geen effect te hebben?Colliers analyse is helder en scherp. Als hoofdoorzaken wijst hij op corruptie, politieke instabiliteit en (mis)management van de vaak wel aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Met zijn grote kennis en ervaring doet Collier realistische suggesties om deze achtergebleven landen te helpen. Zo biedt hij ook hoop op een oplossing voor een van de grootste problemen van vandaag de dag.Paul Collier is voormalig directeur Onderzoek naar Ontwikkelingslanden bij de Wereldbanken hoogleraar Economie aan de Universiteit van Oxford. Hij was ook topadviseur over Afrikaanse aangelegenheden voor Tony Blair. In die hoedanigheid sprak hij met vele wereldleiders over het armoedeprobleem dat hem zo ter harte ging.