Een Midzomernachtsdroom

Een Midzomernachtsdroom


Auteur:William Shakespeare

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • Wereldbibliotheek
  • september 2010
  • Samenvatting

    Martin Michael Driessen’s vertaling van Shakespeare’s Een midzomernachtsdroom is gemaakt om gespeeld te worden. Driessen weet hoe een toneelspeler ademt, welke woorden geschikt zijn voor een heldere dictie en hoe men pointes zet. Hij herkent een onregelmatigheid of herhaling in de tekst als een middel tot het dramatische doel. Met deze vertaling wil hij recht doen aan de poetische kwaliteit en magistrale theatrale vorm van het origineel. Ook blijven de aanstekelijke speelsheid van de tekst, het pathos van de jonge liefdesparen en de taalmagie van de elfenwereld bewaard.Een midzomernachtsdroom is een van Shakespeare’s lichtere toneelstukken waarin hij op vernuftige wijze zowel de liefde als het toneelspel zelf op de hak neemt. De tussenkomst van de feeenwereld in die van de mensen leidt tot onvergetelijke scenes. En terwijl de personages langzaam uit hun dwaze bekoringen ontwaken, blijven lezer en toeschouwer als betoverd achter.