Een midzomernachtdroom & De storm

Een midzomernachtdroom & De storm


Auteur:William Shakespeare

  • Nederlands
  • 233 pagina’s
  • Arbeiderspers
  • maart 2008
  • Samenvatting

    In Shakespeares tijd werd het bestaan van geesten niet betwijfeld en magie niet als bizar occultisme afgedaan. Deze twee stukken getuigen daarvan. Een midzomernachtdroom (1595/1596) is geent op de ‘midzomergekte’ waaraan de Engelse plattelanders zich van oudsher overgaven tijdens de langste dagen van het jaar. Dit gaf overvloedig stof aan Shakespeares komisch genie in een van zijn meest sprookjesachtige stukken.Net als Oberon in Een midzomernachtdroom beschikt de hoofdfiguur Prospero in De storm (1610/1611) over magische krachten, maar met veel gevaarlijker consequenties. In Shakespeares laatste geheel eigen stuk komt Prospero tot het besef als mens niet de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het uitoefenen van de welhaast goddelijke macht die de magie hem in handen heeft gespeeld en die het hem mogelijk maakt natuurkrachten aan zich te onderwerpen. Het kan als het persoonlijke inzicht van een door de jaren gelouterde toneeldichter worden beschouwd.Net zoals de vertalingen van Julius Caesar en Hamlet en Richard III en Macbeth die H.J. de Roy van Zuydewijn eerder het licht heeft doen zien, verschijnen zijn vertalingen van Een midzomernachtdroom en De storm in een band en voorzien van een uitvoerig notenapparaat. Naast de grote helderheid die de vertalingen kenmerkt, werpen de noten licht op een groot aantal feitelijke, thematische, taalkundige en dramatische achtergronden en op menige passage die door zijn cryptische formulering niet altijd gemakkelijk te duiden is. Daarmee maakt De Roy van Zuydewijn Shakespeares toneelstukken op ongekende wijze toegankelijk voor een hedendaags Nederlands lezerspubliek.H.J. de Roy van Zuydewijn (Amsterdam 1927) is vertaler en dichter. Zijn metrische vertalingen van Homerus’ Ilias en Odyssee werden bekroond met de Martinus Nijhoff Prijs 2002. Voorts verschenen van hem bij De Arbeiderspers vertalingen van Shakespeares Sonnetten, een keuze uit het toneelwerk van William Shakespeare (1564-1616) onder de titel Een wandelende schaduw, en de volledig becommentarieerde vertalingen van Julius Caesar en Hamlet (in een band) en Richard III en Macbeth (in een band).