Een Leeg Huis

Auteur:Marga Minco

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Bert Bakker
  • maart 2005
  • Samenvatting

    Marga Minco geeft van de jaren van ontgoocheling 1945-1950, die chaotische periode na de bevrijding, in haar roman Een leeg huis een beeld dat in onze literatuur nog niet is geevenaard. De drie delen van het boek omvat ten een tijdsbestek van drie dagen, in 1945, 1947 en 1950. Door middel van geraffineerd toegepaste flashbacks worden ook de tussenliggende Perioden zichtbaar, en betrekt Minco de bezettingsjaren in haar verhaal. De eenparig lovende kritiek sprak van ‘een grandioos verwerkt gegeven’, ‘formidabel geschreven’, ‘een indrukwekkend document’.