Een kink in de kabel

Een kink in de kabel


Auteur:Giel Vaessen

  • Nederlands
  • 179 pagina’s
  • Maklu
  • mei 2003
  • Samenvatting

    Er is behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepsleiders, leraren en andere begeleiders-hulpverleners in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening.Dit boek beschrijft de stoornissen bij kinderen en jeugdigen die groepsleiders en leraren dagelijks tegenkomen en waar ze vaak niet goed raad mee weten. Telkens wordt aandacht besteed aan hoe de diagnose op de werkvloer te herkennen valt, waar de problemen vandaan komen en vooral wat er methodisch en ontwikkelingsbevorderend mee te doen valt in de praktijk van elke dag; Het is voorzien van vele, meteen herkenbare voorbeelden.In eerste instantie is het boek bedoeld voor groepswerkers in de jeugdzorg en leraren bij deze doelgroep. Maar ook paramedici, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en systeemtherapeuten, … kunnen er hun voordeel mee doen, zoals bij het geven van psycho-educatie naar ouders. Het is ook zeker aangewezen als studieboek in diverse opleidingen