Een kind is een zichtbaar geworden liefde

Een kind is een zichtbaar geworden liefde


Auteur:Mieke Mosmuller

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Occident
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Een kind is een zichtbaar geworden liefde.Deze woorden van de romantische dichter Novalis drukken de ontroering uit die mensen voelen bij het zien van een kind.Mieke Mosmuller beschrijft in dit boek waar die ontroering op berust en hoe deze kan worden tot een moderne grondslag voor de opvoeding van kleine kinderen.Het boek zal voor vele opvoeders, zowel ouders als verzorgers en onderwijzersin de laagste klassen een bron van opvoedkundige wijsheid zijn.Mieke Mosmuller is arts en filosoof. Als huisarts heeft ze gewerkt op consultatiebureausvoor zuigelingen en kleuters en lesgegeven aan kraamverzorgsters.Zij heeft drie kinderen.Zij heeft meer dan 30 boeken gepubliceerd, waarvan een aantal tevens werden vertaald in het Duits, Engels en Deens.