Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

Een kennismaking met de middeleeuwse wereld


Auteur:I. Bejczy

  • Nederlands
  • 223 pagina’s
  • Coutinho
  • december 2004
  • Samenvatting

    Veel van onze tradities hebben hun wortels in de Middeleeuwen. Zo ontstonden in deze tijd de literatuur in de volkstaal, de universiteit, de parlementaire vertegenwoordiging en de boekdrukkunst.In een kennismaking met de middeleeuwse wereld geeft Istvan Nejczy een overzicht van dit tijdperk vanaf de volksverhuizingen in de vijfde eeuw tot tegen het jaar 1500. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk vormt de politieke geschiedenis het vertrekpunt. Vervolgens komen sociaal-economische en culturele onderwerpen aan bod. De gebruikte vaktermen worden uitgelegd in een glossarium achter in het boek. Verder zijn in een bijlage overzichtelijke lijsten opgenomen van middeleeuwse pausen en koningen van Frankrijk, Engeland en Duitsland. Ten slotte bevat het boek tien afzonderlijke beschouwingen die dieper ingaan op bijzonder aspecten van de stof.