Een handvol innerlijkheid

Een handvol innerlijkheid


Auteur:Rainer Maria Rilke

  • Nederlands
  • 149 pagina’s
  • Vrij Geestesleven
  • Samenvatting

    Deze bundel bevat een verzameling prozateksten van Rainer Maria Rilke die voor het grootste deel niet eerder in een Nederlandse vertaling zijn verschenen. De teksten zijn zo gekozen dat een beeld ontstaat van Rilkes ontwikkeling. De belangrijke keerpunten in zijn leven vinden hun neerslag in enkele markante autobiografische teksten en in brieven aan zijn vrouw Clara, aan Lou Andreas-Salome en aan anderen. Daarnaast zijn prozateksten opgenomen die illustreren wat Rilke bedoelde met het begrip’Weltinnenraum’en wat hij verstond onder het ‘nieuwe zien’.