Een glimp van de overkant / druk Herdruk

Auteur:Henri Nouwen

  • Nederlands
  • Lannoo
  • oktober 1993
  • Samenvatting

    ‘Dit boekje is het geestelijke verhaal van een ongeluk, een ongeluk dat mij overkwam. Ik heb het geschreven omdat ik geen keus had. Het ongeluk bracht mij in het voorportaal van de dood en leidde mij naar een nieuwe Godservaring. Ik zou ontrouw zijn geweest aan mijn roeping om altijd en overal Gods aanwezigheid te verkondigen, als ik er niet over had geschreven.Het was de inbreuk op mijn dagelijks leven dat mij het diepst het goddelijke mysterie waaraan ik deel heb, openbaarde. Nu ik weer gezond ben en in staat mijn verhaal te kunnen zijn, mij nieuwe kennis van God gaf die in scherp contrast stond met wat ik tot nu toe had geleerd. En zo was er sterker dan ooit de behoefte om erover te schrijven en deze kennis, die ik niet alleen voor mezelf kan houden, eenvoudig aan te bieden.Ik hoop en bid dat deze glimp van de overkant bemoediging en hoop zal geven aan mijn broeders en zusters die band zijn om aan hun naderende dood te denken, of die er met angst en beven, maar nooit in vrede, aan denken.’ (uit het woord vooraf van Henri Nouwen)[i]Henri J.M. Nouwen is katholiek priester van het aartsbisdom Utrecht. Na zijn priesterwijding studeerde hij psychologie en theologie aan de Nijmeegse Universiteit en was gedurende twee jaar een ‘fellow’ in het programma ‘Godsdienst en Psychiatrie’ van de Menninger Foundation in Topeka, Kansas, U.S.A. Sinds 1964 doceerde hij aan de Universiteiten van Notre Dame, Yale en Harvard. In 1989 werd hij lid van l’Arche, een federatie van gemeenschappen van en voor mensen met een geestelijke handicap. Momenteel leeft hij in de Daybreak communiteit in Toronto, Canada.[/i]