Een Gelukkige Peuter!

Een Gelukkige Peuter!


Auteur:Carol Valinejad

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • M.O.M
  • januari 2008
  • Samenvatting

    Een gelukkige kleuter! gaat in op alle onderdelen van de ontwikkeling die meewerken aan een belangrijke basis. Die basis vormt zich in de eerste jaren. Hoe kun je de emotionele intelligentie stimuleren? Hoe kun je je kind een stabiele basisveiligheid geven? Elk hoofdstuk begint met vragen aan ouders. In de antwoorden wordt niet allen uitgegaan van het kind: de ouders krijgen ook steun en adviezen voor zichzelf. Uitgangspunt is dat iedereen in het gezin aan bod moet komen en zich prettig moet voelen. In dergelijke veilige thuisomgeving komt de emotionele ontwikkeling van het kind tot bloei. Ook ouders met weinig tijd kunnen aan de slag met dit boek. De heldere opzet en de fotobijschriften geven op overzichtelijke wijze de belangrijkste informatie.