Een Brug Naar De Sterren

Een Brug Naar De Sterren


Auteur:Braybrooke

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • ten Have
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    In Een brug naar de sterren zijn gebeden, zegenwensen en meditaties uit alle tijden en tradities gebundeld. Ze zijn thematisch gegroepeerd, bijvoorbeeld rond leven en dood, goed en kwaad, recht en onrecht, Dat brengt verrassende overeenkomsten aan het licht. Ook lijken tradities op elkaar bij thema’s als eerbied voor de natuur, dankbaarheid voor het ‘dagelijks brood’, sociale normen en waarden, het verlangen naar heelheid en harmonie. De teksten komen uit allerlei bronnen: uit religieuze geschriften van bekende en minder bekende schrijvers, dichters, denkers en anonieme gelovigen. Samen behandelen ze alle aspecten van het religieuze beleven, zoals ‘Bij het opstaan’, ‘Het dagelijks werk’, ‘Gezondheid en welzijn’, ‘Familie’, ‘inspiratie’, ‘Vrede’, ‘Vrijheid’.