Boekbeschrijvingen

Een andere kijk op de slag om Arnhem

Een andere kijk op de slag om Arnhem


Auteur:Peter Berends

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Aspekt
  • april 2002
  • Samenvatting

    Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama’s. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-Belgie naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters.Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over.Dit alles levert – vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal – een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag bij Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.Peter Berends, geboren in Arnhem in 1928, maakte de slag zelf mee. De auteur is bouwkundig ingenieur en heeft al sinds 1944 onafgebroken interesse in alle facetten van de gebeurtenissen uit die dramatische periode van zijn geboortestad.

    Exit mobile version