Edelachtbare

Edelachtbare


Auteur:Jaume Cabre

  • Nederlands
  • 365 pagina’s
  • Signatuur
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Het jaar 1799 loopt ten einde en de voorname lieden van Barcelona maken zich op voor een spetterende eeuwwisseling. De president van het koninklijk gerechtshof, edelachtbare don Rafel Masso i Pujades, constateert dat hij op het hoogtepunt van zijn carriere staat. Zijn leven neemt echter een onverwachte koers wanneer een Franse zangeres wordt vermoord en er bij de verdachte papieren gevonden worden die don Rafel kunnen compromitteren. Doorgaans nauwelijks geinteresseerd in zijn ambtelijke zaken, regelt don Rafel de onmiddellijke veroordeling van de verdachte.Terwijl don Rafel zich al veilig waant, duikt zijn verleden – waarvan hij meende dat het diep genoeg in de vergetelheid was gezonken – echter op andere plekken weer op.Geraffineerd vertelt Jaume Cabre over het machtsspel, de alomtegenwoordige corruptie en het ijdele zelfbedrog. Met zinspelingen, flashbacks en verrassende scenewissels bouwt de auteur een spanning op die de lezer volledig in zijn greep houdt.