Economie van het overheidsbeleid

Auteur:F.J.L. Somens

  • Nederlands
  • 309 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2004
  • Samenvatting

    In Economie van het overheidsbeleid staat de rol van de overheid in het economisch proces centraal. De overheid beinvloedt met haar beleid bewust, maar vaak ook onbewust het economische proces. Beleidsbeslissingen worden deels genomen op basis van de economische wetenschap, maar zijn deels ook afhankelijk van politiek verhoudingen en van maatschappelijke krachten. Dit boek gaat over hoe het beleid in Nederland totstandkomt, gelet op de randvoorwaarden die de EU stelt en gelet op de vele krachten die bij de beleidsvorming meespelen. De onderwerpen die behandeld worden zijn divers. Zo wordt ingegaan op de doelstellingen van economische politiek, op de openbare financien met daarbij de aandacht voor de Zalm-norm en de EMU-voorwaarden, maar het boek gaat ook over de sociale zekerheid en de welvaartsstaat en over de verhouding tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Deze derde druk bestaat uit drie delen. Het eerste deel, rol van de overheid, geeft een kort overzicht in de tijd van die