Economie van de gezondheidszorg @ EBOOK

Economie van de gezondheidszorg @


Auteur:E.rik Schut

  • Nederlands
  • Reed Business
  • januari 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Het Nederlandse zorgstelsel is in de afgelopen jaren drastisch hervormd met als belangrijkste kenmerk dat het marktmechanisme een cruciale rol is gaan spelen. In het licht van deze ontwikkeling en soortgelijke in het buitenland is het vorige leerboek Algemene economie van de gezondheidszorg grondig herzien. Zo wordt in het nieuwe leerboek ingegaan op vragen als welke rol de markt in de zorg kan spelen, hoe de afzonderlijke deelmarkten zijn vorm te geven en af te bakenen en wat de risico’s en randvoorwaarden zijn van meer marktwerking in de zorg.Nieuw is ook de aandacht voor de publieke financiering van de zorguitgaven, waaraan in dit leerboek een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd. Verder worden recente inzichten gepresenteerd over belangrijke vraagstukken zoals:- de bijdrage van investeringen in gezondheidszorg aan de volksgezondheid;- het effect van eigen betalingen op het gedrag van zorgvragers;- het effect van de wijze van honoreren op het gedrag van zorgaanbieders;- de invloed van zorgverzekeringen op het zorggebruik;- de aanwezigheid van schaalvoordelen bij zorginstellingen;- de economische evaluatie van nieuwe medische technologieen;- de meting van de relatieve prestaties van de zorgstelsels in verschillende landen.Met het leerboek Economie van de gezondheidszorg beogen de auteurs de lezers een goede basiskennis van de zorgeconomie te verschaffen. Het leerboek is primair bedoeld voor studenten van universiteiten en hoger beroepsonderwijs, en vormt bij diverse opleidingen al jaren een vast onderdeel van het curriculum. Daarnaast is het ook geschikt voor deelnemers aan het posthoger onderwijs en de managementopleidingen in de gezondheidszorg. Verder is gebleken dat het boek ook veelvuldig wordt gebruikt door beleidsmakers, adviseurs en toezichthouders, die het leerboek raadplegen als naslagwerk over belangrijke economische vraagstukken in de zorg.