Echt zijn

Echt zijn


Auteur:Rita Beintema

  • Nederlands
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • Samenvatting

    ECHT ZIJNWij hebben als mens het vermogen om heel fundamenteel te veranderen, mits wij dat zelf willen. Wij kunnen zelf onze problemen en ons denken hanteren en zullen niet door problemen en gedachten gehanteerd worden.De weg van yoga die gevolgd wordt, is een proces dat ons leert, om onze gedrags- en denkpatronen te doorzien. In dit proces, waarin we naar onszelf kijken, leren we de grondtonen kennen van waaruit we geleefd worden, grondtonen die via een associatie omhoog komen en een ander gevoel verdringen.De oefeningen in dit boek zijn door jong en oud uit te voeren oefeningen en harmoniseren lichaam en geest. Het lichamelijk en geestelijk aspect van de ademhaling, leert ons zo ademhalen, dat we ook werkelijk levend ademen. Door de wijze waarop Rita Beintema schrijft, door haar inzicht en ervaring in de psychiatrie en door de oefeningen die zij kiest, geeft zij de lezer-die-ervaren-wil, veranderen-wil, mogelijkheid en ruimte om te ervaren en veranderen, “van normale mensen tot volledige mensen”.