(e) Marketing

(e) Marketing


Auteur:Cor Molenaar

  • Nederlands
  • 301 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2010
  • Samenvatting

    In (e)Marketing behandelt Cor Molenaar de ontwikkelingen in de marketing, van klassieke tot database marketing om uiteindelijk te komen tot een geintegreerd marketingmodel.In dit vernieuwende studieboek passeren de ontwikkeling van het doelgroepdenken, segmentatiesystemen, merken en media de revue en wordt veel aandacht besteed aan technologie en marketing. Het is onmiskenbaar dat technologie, en met name internet een paradigmaverschuiving teweegbrengt in de marketing. Databasetechnieken, CRM-systemen, e-commerce, on line communicatie, on line retail… ze vormen samen met klassieke marketingconcepten, -benaderingen en – tools de ingredienten voor een te ontwikkelen geintegreerd marketingmodel, waarbij alle componenten onderdeel zijn van een klantgerichte benadering.