E-Mails En Brieven Schrijven In Het Engels / Druk Heruitgave

E-Mails En Brieven Schrijven In Het Engels / Druk Heruitgave


Auteur:Corriejanne Timmers

  • Nederlands
  • 264 pagina’s
  • Prisma
  • februari 2011
  • Samenvatting

    i»’Prisma E-mails en brieven schrijven in het Engels biedt heldere antwoorden op alle vragen die zich kunnen voordoen bij het schrijven van Engelse e-mails of brieven, zowel in de zakelijke als in de privA©sfeer.a€?A Het boek bevat praktische adviezen voor alle aspecten van de klassieke brief, zoals indeling, datering, adressering, aanhef en afsluiting.a€?A E-mails kennen minder conventies, maar wA?t u moet weten over de etiquette bij e-mailcorrespondentie in het Engels vindt u in dit boek. Ook praktische zaken als het aanvragen van een e-mailaccount komen aan de orde.a€?A Daarnaast biedt dit boek de oplossing voor allerlei taalkundige problemen die zich bij het schrijven in hetA Engels kunnen voordoen.Prisma E-mails en brieven schrijven in het Engels is onderdeel van een reeks instructieboeken voor correspondentie in het Duits,A Engels, Frans, Spaans, Italiaans enA A Nederlands.