Dysartrie en verbale apraxie – DYVA-onderzoek

Auteur:R. Dharmaperwira-Prins

  • Nederlands
  • 188 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de actuele ontwikkelingen op het gebied van de classificatie, het onderzoek naar en de behandeling van twee spraakstoornissen: dysartrie en apraxie. Er worden verschillende soorten dvsartrieen onderscheiden, die elk hun eigen kenmerken en oorzaken hebben. Een uitgebreide classificatie geeft daarvan een helder overzicht. Vervolgens komt het logopedisch onderzoek aan de orde en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een specifieke onderzoekmethode: TEDYVA. Stap voor stap worden de onderdelen van deze methode, de scoring, de interpretatie van onderzoeksgegevens en het vaststellen van de differentiaaldiagnose behandeld. Het laatste deel gaat in op de logopedische behandeling van de specifieke dysartriestoornissen. Naast de algemene behandeling van stoornissen op het gebied van de ademhaling, fonatie, resonantie, articulatie en prosodie, worden de behandelwijzen van de verschillende dysartriesyndromen beschreven. Daarnaast komen onder andere psychosociale problemen, hulpmiddelen, voorlichting en begeleiding aan de orde.