Dysarthrie

Dysarthrie


Auteur:R. Dharmaperwira-Prins

  • Nederlands
  • Pearson Assessment Bv
  • 1
  • november 1998
  • Samenvatting

    Dysartrie en verbale apraxieBeschrijving, onderzoek, behandelingReni Dharmaperwira-PrinsDit boek behandelt de actuele ontwikkelingen op het gebied van de classificatie, het onderzoek naar en de behandeling van twee gerelateerde spraakstoornissen: dysartrie en apraxie. Er worden verschillende soorten dysartrieen onderscheiden, die elk hun eigen kenmerken en oorzaken hebben. Een uitgebreide classificatie geeft daarvan een helder overzicht. Vervolgens komt het logopedisch onderzoek aan de orde en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een specifieke onderzoeksmethode: TEDYVA. Stap voor stap worden de onderdelen van deze methode, de scoring, de interpretatie van onderzoeksgegevens en het vaststellen van de differentiaaldiagnose behandeld. Het laatste deel gaat in op de logopedische behandeling van de specifieke dysartriestoornissen. Naast de algemene behandeling van stoornissen op het gebied van de ademhaling, fonatie, resonantie, articulatie en prosodie, worden de behandelwijzen van de verschillende dysartriesyndromen beschreven. Daarnaast komen onder andere psychosociale problemen, hulpmiddelen, voorlichting en begeleiding aan de orde.Reni Dharmaperwira-Prins is logopediste en auteur van het eerder verschenen boek Afasie.