Dynamisch Coachen

Auteur:Ans Tros

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Aionion Symbolon
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    Coachen is het verruimen van bewust zijn.Dit boek is bedoeld voor mensen die een passie hebben voor leren en ontwikkelen en zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen. Coachen is zon mogelijkheid die de laatste jaren enorm in populariteit is toegenomen.We zijn veelal gewend om met onze ratio te werken en geven irrationele aspecten veel minder ruimte. In dit boek wordt ervoor gepleit beide invalshoeken te combineren, zodat er een meerdimensionaal contact ontstaat waarin ook ruimte is voor zingeving en bezieling. Op deze wijze leer je om als coach te vertrouwen op het proces waarin de gecoachte zijn eigen antwoorden ontdekt.De doelstelling van dit boek is om het bewustzijn van de coach te verruimen, waardoor de effectiviteit en het plezier in het coachen toeneemt. Dit boek is bedoeld voor allen die het coachen als vak of bijvak beoefenen en zich verder willen verdiepen in de psychologie van het coachen. De psychologie van C.G. Jung vormt daarvoor de inspiratiebron. Technieken die aan bod komen zijn het werken met associaties, dromen, Tarot en actieve imaginatie. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan macht, conflicten, overbelasting en zingeving.Ans Tros is psychologe en managementcoach. Ze heeft zich sinds 1991 verdiept in de psychologie van CarlG. Jung en deze geintegreerd in het werken met individuen en teams.Sinds 1992 werkt zij als coach samen met Marijke Lingsma en in 1997 hebben zij SVC School voor Coaching BV te Leiden opgericht.Specialismen zijn individuele coaching, teamcoaching en het opleiden van mensen tot coach vanuit zingeving en resultaatgerichtheid.