Dwaasheid, Ijdelheid, Verdoemenis!

Dwaasheid, Ijdelheid, Verdoemenis!


Auteur:I. da Costa

  • Nederlands
  • 146 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • januari 1997
  • Samenvatting

    Met zijn pamflet Bezwaren tegen den geest der eeuw zette de jeugdige wereldverbeteraar Isaac da Costa in 1823 een frontale aanval in op alle normen, waarden en verworvenheden van zijn verlichte tijdgenoten. Zelden zijn in Nederland zulke reactionaire ideeen naar voren gebracht door iemand die zo meeslepend kon schrijven. De bundel Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis! bevat naast de tekst van de Bezwaren ook een keuze uit Da Costa’s vroege gedichten. Verder is in de bloemlezing de ‘tijdzang’ 1648 en 1848 Opgenomen, een even poetische als profetische blik op Nederland in het revolutiejaar 1848. In al deze teksten horen we de stem van een strijdbaar maar gevoelig hart.