Duurzame architectuur

Duurzame architectuur


Auteur:Ed Melet

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Nai Uitgevers/Publishers
  • mei 1999
  • Samenvatting

    Duurzaamheid moet, vindt iedereen. Doemverhalen over schaarste en over milieuproblemen worden als argumenten gebruikt voor een steeds strengere regelgeving. Met de lager wordende energieprestatiecoefficient en de lijsten met materialen die wel of niet toegepast mogen worden, kan weliswaar duurzaam gebouwd worden maar ze zijn geen garantie voor een duurzame architectuur. Het is zelfs mogelijk dat zij zo dwingend worden dat zij architectuur frustreren. Strakke budgetten en strenge regels leiden onvermijdelijk tot saaie, standaard oplossingen. Het doel – een werkelijk duurzame gebouwde omgeving – wordt zo voorbij gestreefd.In dit boek wordt voor een grotere architectonische vrijheid gepleit. Voor meer architectonische experimenten.Gebouwen moeten in plaats van statische klimaatontvangers, dynamische klimaatregelaars worden. Echt duurzame gebouwen reguleren (deels) zelf het binnenklimaat. De voordelen van dergelijke gebouwen zijn groot. Met behulp van natuurlijke principes zijn geklimatiseerde gebouwen contrastrijker dan gebouwen vol installaties. Uit onderzoek is gebleken dat mensen dergelijke omgevingen als zeer prettig ervaren.Minder installaties betekenen verder niet alleen dat het gebouw minder energie zal verbruiken, de architect creeert op deze wijze voor zichzelf meer financiele ruimte. Gebouwen worden zo ‘meer’ voor hetzelfde budget: grotere ruimtes en kwalitatief hoogwaardige materialen worden zo mogelijk. Kortom, gebouwen worden interessanter en zullen ook lange tijd interessant blijven. Een betere omschrijving van een echt duurzaam gebouw bestaat er niet.In het boek zijn een dertigtal duurzame gebouwen in het binnen- en buitenland opgenomen van onder andere Neutelings & Riedijk, CEPEZED, Erick van Egeraat, Rudy Uytenhaak, Norman Foster, Renzo Piano en Jourda & Perraudin.Het boek is als volgt opgebouwd: inleiding over de ecologische problematiek; techniek van duurzame gebouwen; de Nederlandse down-to-earth benadering; de stedenbouwkundige implicaties; architectuur en landschap en ontwikkelingen in materiaal en techniek en in andere relevante wetenschappen zoals biotechnologie, nano-technologie en lucht- en ruimtevaart.Interviews en projectdocumentaties beschrijven de verschillende aspecten van duurzaamheid: de life cycle analysis van bouwmaterialen; flexibiliteit van gebouwen waardoor de levensduur van een gebouw kan worden verlengd; ruimtegebruik, verdichting en light urbanism; integratie van nieuwe natuur en stedelijkheid.