Drentsche Patrijshond

Drentsche Patrijshond


Auteur:D. Van Houten

  • Nederlands
  • 64 pagina’s
  • Zuid Boekprodukties
  • juli 2004
  • Samenvatting

    Deze hond is van nature een jachthond. Aan de orde komen: geschiedenis van dit ras, de voor- en nadelen van het houden van een hond in het algemeen en van dit ras in het bijzonder, de aanschaf, opvoeding, ziekten en aandoeningen en de rasstandaard. De duidelijk beschreven oefeningen om de hond te trainen zijn voor iedereen uitvoerbaar. Het belang van een bonafide fokker bij de aanschaf van een pup wordt benadrukt. Hierna volgen zinvolle tips om de overgang voor de pup, vanuit het nest naar de nieuwe eigenaar, te vergemakkelijken. Ook het belang van de socialisatie wordt duidelijk uitgelegd. Een prima basisboek voor elke (potentiele) hondeneigenaar en in het bijzonder voor de geinteresseerden in dit ras. Het boek wordt afgesloten met nuttige adressen. Geillustreerd met mooie grote kleurenfoto’s.