Drenthe gids voor cultuur en landschap

Auteur:Nina van den Broek

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Profiel BV
  • september 2002
  • Samenvatting

    Grote delen van het Drentse landschap behoren tot de oudste en meest karakteristieke cultuurlandschappen van West-Europa. Door de eeuwenlange wisselwerking tussen boer en bodem, tussen mens en natuur ontstond in Drente een landschap dat zowel in cultureel als in ecologische opzicht als zweer waardevol kan worden betiteld.Tegelijkertijd behoort het Drentse landschap tot de meest moderne van Nederland. De ontginningen van veen – en heidecomplexen, bosaanplant, het reguleren van beken, de extreme bevolkingstoename en de daaruit voortvloeiende verstedelijking van delen van het Drentse platteland, maken het Drentse land tot een zeer modern land.