Drama in de hoofdrol

Drama in de hoofdrol


Auteur:E. Heijdanus-De Boer

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Coutinho
  • april 2004
  • Samenvatting

    Drama in de hoofdrol geeft antwoord op een belangrijke vraag van (aankomende) leerkrachten primair onderwijs: hoe geef ik boeiende dramalessen die onderling samenhangen? Met Drama in de hoofdrol heb je als leerkracht een boek in handen waarmee je leert aantrekkelijke lessenreeksen drama te maken.De kern van het boek bestaat uit drie uitgewerkte lessenseries voor de onder-, midden- en bovenbouw. Ze vormen samen een leerlijn. De leerlijn kent varianten voor beginnende, gevorderde, taalzwakke en NT2-leerlingen.De theorie staat geheel in dienst van de beschreven lessen en geeft antwoord op de vraag naar het waarom van alle keuzes die leerkrachten moeten maken.Door zelf dramalessen te geven en zich te verdiepen in het leerproces van de leerlingen en van zichzelf, verwerven (aankomende) leerkrachten de in het boek beschreven competenties voor dramatisch spel.Etje Heijdanus-de Boer is docent dans en drama en heeft een adviesbureau voor drama en dans, Cadans. Eerder verscheen van haar onder meer De dans meester (SLO 1997). Ton van der Jagt is docent Nederlands en culturele en kunstzinnige vorming. Beiden werken als opleidingsdocent aan de pabo van Hogeschool INHOLLAND, waar zij zich toeleggen op de integratie van vakken en leergebieden in het onderwijs.