Door de bomen het bos zien

Door de bomen het bos zien


Auteur:Jan Bommerez

  • Nederlands
  • 351 pagina’s
  • United Media Company
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Met een voorwoord door Herman WijffelsIn Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez al in op het fundamentele verschil tussen verandermanagement en transformationeel leiderschap. In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap verder. Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de natuur te bestuderen en de principes die erin werkzaam zijn. Moderne, succesvolle organisaties zoals Shell en Toyota zijn daarmee bezig. Leiders zoals Herman Wijffels zijn erdoor geinspireerd.”Door de bomen het bos zien kijkt breder dan alleen maar naar organisaties. Ook in het dagelijkse leven staan we altijd in relaties (gezin, buurt) en dat zijn ook ecosystemen. Het boek verschaft vele verrassend nieuwe inzichten en geeft ook concrete wegen aan om te bewandelen en om “te kijken, tezien en inzicht te krijgen in wat hij of zij eerder nog niet zag.” Het boek inspireert om je open te stellen voor het systemische karakter van lerend organiseren. Alleen vanuit zingeving wordt effectiviteit betekenisvol. Co-creatie: waardeer verschil, zoek de dialoog en werk vanuit verbondenheid.” – Prof. Dr. Andre Wierdsma, NS leerstoel ‘Organiseren en co-creeren’, Nyenrode Business Universiteit”De wereld heeft weinig aan een uitgebreid relaas omtrent onze goede bedoelingen, die hebben we allen wel. Waar we echter meer dan ooit aan toe zijn is een open dialoog omtrent het effect van onze bijdrage aan die wereld. Dit boek is een schitterende wandeling langsheen bekende en minder bekende paden van het systeemdenken. Bijgevolg een must voor allen.” – Prof. Dr. Herman van den Broeck, Universiteit Gent & Vlerick School, Chairholder Belgacom leerstoel “Building organisations that last”