Doe Waar Je Goed In Bent

Doe Waar Je Goed In Bent


Auteur:Leo van der Burg

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • FT Prentice Hall
  • 3
  • juli 2006
  • Samenvatting

    Dit boek gaat over twee van de belangrijkste componenten van het werkend bestaan: karakter en talent. Al te vaak blijkt dat het fout loopt als mensen een functie of taken krijgen toebedeeld die niet bij hun aanleg passen. Dit boek biedt daarom een zienswijzeop menselijk talent en karakter die uitgaat van heelheid als basisvoorwaarde voor gezond functioneren. Het schetst een integraal mensbeeld, waarin religieuze, filosofische, biologische en psychologische elementen met elkaar in verband zijn gebracht.Van der Burg toont aan dat mensen ziek worden, opbranden of overspannen raken als ze werken in een omgeving of een biotoop die niet bij hen past. En dat het geen zin heeft medewerkers werk te laten verrichten waar zij niet goed in zijn en ook nooit goed in zullen worden. Ook motiveren (in de zin van verleiden en bedreigen) zal in zo’n geval niet helpen om tot betere resultaten te komen.Respect en waardigheid zijn van essentieel belang voor een zinvol HR-beleid. Zonder deze aspecten te moraliseren laat de auteur zien dat zelfkennis op basis van zelfacceptatie en authenticiteit belangrijke voorwaarden zijn voor gezond leven en werken in organisaties. Het boek is daarmee geschikt voor iedereen die professioneel met de inzet van menselijke kwaliteiten te maken heeft, maar ook voor mensen door zelfonderzoek op het spoor van de eigen mogelijkheden en beperkingen willen komen.Leo van der Burg (1947) is opleider en organisatieadviseur. Sinds 1996 geeft hij leiding aan Tricona, een onderzoeks- en ontwikkelingsbureau voor menskundige bedrijfskunde teZutphen. Hij schreef eerder onder meer Menselijke kwaliteit in organisaties, waarvandit boek een uitgebreide en geheel herziene editie is.