Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent


Auteur:Ben Wasser

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Verloren b.v.
  • april 2014
  • Samenvatting

    Uit de periode 1450-1650 zijn zo’n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, die samen een goed beeld geven van het gebruikelijke verloop van de pelgrimage naar het Heilig Land. Aan de orde komen de verschillende routes naar Venetie en de beschrijving van de Lagunestad, de overtocht naar Jaffa, het bezoek aan de heilige plaatsen in Jeruzalem en omgeving, gevolgd door een pelgrimage naar Syrie, Egypte en het Katharinaklooster in de Sinaiwoestijn. Een enkeling waagde zich daarna nog aan verdere omzwervingen door Arabie en Perzie, op zoek naar het intrigerende Pape-Jansland. In de inleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de pelgrimage naar het Heilig Land en die van de reisverslagen. Gegevens over de auteurs en een korte karakteristiek van hun geschriften zijn achterin het boek opgenomen.