Discursieve vaardigheden

Discursieve vaardigheden


Auteur:V. Van Den Bersselaar

  • Nederlands
  • 231 pagina’s
  • Coutinho
  • september 1998
  • Samenvatting

    Iedereen redeneert, in zichzelf of met anderen, mondeling of in geschrifte, en daarmee beschikt iedereen over discursieve vaardigheden. Het woord discursief is afgeleid van het franse woord discours, wat zoveel wil zeggen als betoog of redenering. Meestal zijn mensen zich er niet scherp van bewust hoe hun redeneringen in elkaar zitten. Voor het oplossen van complexe problemen is dat besef echter wel een grote steun. Het vermogen om rationeel met problemen om te gaan is een grondvoorwaarde voor het samen leven en werken van mensen. Dit boek biedt een leidraad om het denk vermogen te scherpen. Het leert (aanstaande) professionals hoe zij de logica van hun redeneringen en die van anderen zichtbaar kunnen maken en verantwoorden of, zo nodig, doorprikken. Het bewust hanteren van deze vorm van denkvaardigheid is onontbeerlijk voor een goede samenwerking in professioneel verband. Misverstanden komen immers sneller aan het licht als mensen inzicht hebben in de spelregels van een gesprek of discussie. Dit maakt een goede besluitvorming mogelijk. Ten slotte laat het boek ook zien dat discursieve vaardigheden een onmisbare voorwaarde zijn voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.Bestemd voor studenten in het tertiair onderwijs en voor iedereen die zijn denkvaardigheid wil perfectioneren.