Directieve Interventies In De Acute En De Sociale Psychiatrie

Auteur:J.A. Jenner

  • Nederlands
  • 326 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2003
  • Samenvatting

    “In deze derde, geactualiseerde druk van Directieve interventies in de acute en de sociale psychiatrie komen wederom alle facetten van de hulpverlening aan psychiatrische patiA«nten aan de orde. Niet alleen worden zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandelmethoden besproken; ook de organisatorische en de juridische aspecten van het werk in de psychiatrische hulpverlening komen ruimschoots aan bod. Aan de hand van een breed scala van praktijkvoorbeelden, gebaseerd op de eigen ervaring van de auteur, worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van directieve interventies toegelicht. Speciale vermelding verdient de uitvoerige beschrijving van de geA?ntegreerde behandeling van therapieresistente gehoorshallucinaties, zoals die is ontwikkeld door de Groninger Stemmenpolikliniek. Nieuw in deze derde druk is het gedeelte over medicatie in acute situaties.Dr. Jenner geeft in dit boek zijn visie weer op crisisinterventie en acute psychiatrie, behandelt afzonderlijk de themaa€™s suA?cidaal gedrag, depressieve klachten, angstklachten en psychoses, en gaat uitgebreid in op het omgaan met therapieontrouw en op de steeds veranderende juridische kaders waarbinnen de psychiatrische hulpverlener moet werken. Daarmee biedt hij de lezer niet alleen veel praktische informatie, maar nodigt hij ook uit tot kritische reflectie op beleid en werkwijze binnen de acute en de sociale psychiatrie.Dr. Jack A. Jenner is momenteel universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, hoofd van de a€?Stemmenpoliklinieka€™ van het Academisch Ziekenhuis Groningen en opleider sociale psychiatrie bij de Stichting GGZ-Groningen. “