Direct Aan De Slag Met Spss

Direct Aan De Slag Met Spss


Auteur:H. Stumpel

  • Nederlands
  • 113 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Goede conclusies trekken uit een grote hoeveelheid informatie is misschien wel het moeilijkste deel van marktonderzoek. SPSS is een statistisch computerprogramma dat binnen de praktijk van de marktonderzoeker regelmatig wordt ingezet bij de verwerking en analyses van kwantitatieve onderzoeken (zoals enqua?tes afnemen). In dit boek gaan we in op de verschillende mogelijkheden van SPSS en de stappen die je moet ondernemen om tot goede resultaten te komen. In grote lijnen behandelt het boek de volgende onderwerpen:- het invoeren van de data in het programma;- beschrijvende statistieken;- toetsen op significantie;- vergelijken van verschillende groepen;-aantonen van verbanden tussen verschillende variabelen.Direct aan de slag met SPSS maakt deel uit van een serie van vijf boeken. De vijf delen samen ondersteunen studenten bij het ontwikkelen van de competentie marktonderzoek doen. Dit boek behandelt de voor marktonderzoek belangrijkste onderdelen en mogelijkheden van SPSS. Stap voor stap word je door SPSS geleid. Uiteraard worden de verschillende technieken ook inhoudelijk toegelicht en wordt er ingegaan op de interpretatie van de uitkomsten.De serie bestaat uit vijf delen:Starten met marktonderzoek,Deskresearch,Kwalitatief marktonderzoek,Enqua?te research,Direct aan de slag met SPSSInclusiefWebsite:Algemene URL voor de serie is:www.seriemarktonderzoekvoorprojectonderwijs.wolters.nl