Digitaal Portfolio

Auteur:I. Brand

  • Nederlands
  • 107 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2005
  • Samenvatting

    Digitaal portfolio helpt en stimuleert studenten om zelf een portfolio te maken in de vorm van een website. Daarbij staat zelfwerkzaamheid en creativiteit centraal. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de student om zich, met datgene wat hij aan competenties heeft verworven, te profileren: een persoonlijk visitekaartje af te geven dus. Daarmee is het maken van een portfolio een wezenlijk onderdeel van een leerproces waar de student in hoge mate zelf de regisseur van is. Het concept sluit op deze manier aan op de ontwikkeling in het onderwijs van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd onderwijs.In het boek wordt aangegeven hoe de student de portfolio kan gebruiken voor reflectie op eigen werk, bewustwording van eigen competenties, ontvangen van reflecties van anderen, een overzicht van het eigen studieverloop en als ‘bewijs’ van de eigen competenties.In het boek wordt gewerkt met Dreamweaver en FrontPage. Bij het boek horen een docentenhandleiding en een website. In de docentenhandleiding staan richtlijnen voor beoordeling en toetsing. De site bevat de inhoudsopgave van het boek, praktijkvoorbeelden van portfolio’s, oefeningen en links naar relevante andere sites. De site wordt regelmatig geactualiseerd, bijvoorbeeld voor het gebruik van de nieuwste versies van Dreamweaver en Frontpage. Voor meer informatie, zie: www.digitaal-portfolio.nl.