Differentiele diagnostiek in de interne geneeskunde

Auteur:W.D. Reitsma

  • Nederlands
  • 471 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2005
  • Samenvatting

    Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiele diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Het succes van de eerdere drukken van deze uitgave heeft aangetoond dat een boek, waarin de interne geneeskunde vanuit de differentieel-diagnostische invalshoek wordt benaderd, in het Nederlandse taalgebied in een leemte voorziet. Deze vierde, herziene druk heeft opnieuw enige verbeteringen ondergaan. Het boek is bedoeld voor huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.