Dienstbaar leiderschap

Auteur:D. Fousert

  • Nederlands
  • 285 pagina’s
  • Kluwer
  • september 2005
  • Samenvatting

    In dit boek wordt gekeken naar een andere vorm van leiderschap, dienstbaar leiderschap, een vorm die niet uitgaat van het belang van de leider zelf maar van het belang van het individu, de medewerker, die geleid wordt.Op die wijze leiderschap binnen organisaties bewerkstelligen leidt niet, tot wat men wel denkt, tot softe organisaties maar tot organisaties die succesvol zijn en continuiteit in zich waarborgen.Op inspirerende wijze zet de schrijver ons aan tot nadenken over (het eigen) leiderschap. Tevens geeft hij voorbeelden van dat andere leiderschap en hij toont aan op welke wijze ander leiderschap binnen organisaties kan worden bereikt.Het boek eindigt met een hoofdstuk over de keuzes die je kunt maken ten aanzien van de invulling van je rol als leidinggevende.