… die revolutie niet begrepen !…

... die revolutie niet begrepen !...


Auteur:C. MacLeod

  • Nederlands
  • 289 pagina’s
  • Conserve
  • april 2005
  • Samenvatting

    Een nieuw boek van Cynthia Mc. Leod! Nu over een veel recentere periode in de Surinaamse geschiedenis: de jaren ’80 van de 20e eeuw.Rita, een doorsnee Surinaamse vrouw, beleeft het allemaal en zit er middenin. Ze houdt een dagboek bij, eigenlijk begonnen om haar scheidingsfrustraties van zich af te schrijven, maar allengs verandert het en schrijft ze op wat er gebeurt, wat haar familie en vrienden meemaken, wat ze voelt en denkt tijdens ‘de revolutie’, vooral omdat haar zoon rechtstreeks bij alles betrokken raakt, aangezien hij in het begin van de omwenteling toevallig dienstplichtig militair is.