Die alle verstand te boven gaat

Auteur:Guus Labooy

  • Nederlands
  • 62 pagina’s
  • Boekencentrum B.V.
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Jezus opgestaan: hoe weet je dat? Een God die voor ons zorgt: toch gewoon een wensdroom? Gesprekken tussen gelovigen en niet-gelovigen, op kringen of in familieverband, lopen nogal eens uit op dit soort vragen ? en lopen dan vaak ook vast. In de wetenschap gaat het immers om OhardeO feiten en controleerbare gegevens. De kerk daarentegen spreekt over een andere werkelijkheid, zij spreekt vanuit geloof. Dan gaat het om een heel andere zekerheid, iets dat je nooit kunt weten, alleen maar geloven.In de klassiek christelijke traditie bestond deze tegenstelling niet. Het sprak vanzelf dat het geloof haar eigen overredingskracht exploreerde. In de lange, indrukwekkende traditie die daaruit ontstond ontwikkelde zich een algemeen inzichtelijke rationaliteit, die zich organiseerde in de eerste westerse universiteiten. Daarbij werd ook kritisch gekeken naar het denken over God, zowel naar de grenzen als de goede gronden daarvan.Deze bundel wil iets laten zien van de actuele waarde van deze klassieke traditie. We hoeven ons niet tevreden te stellen met een ongelovig weten en een onwetend geloof. De (post)moderne criteria waaraan geloven of menen moeten voldoen om de eretitel OwetenO te krijgen, moeten worden bijgesteld! Daardoor verliest niet alleen de scepsis (vroom of rebels), maar tegelijk ook het dogmatisme (orthodox of evangelicaal) veel van zijn houvast.Uitgave van de Stichting Utrechtse Studiedagen, onder redactie van dr. Guus Labooy, Arend Roos MA en dr. Nico den Bok.